GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

wtorek, 26 kwietnia 2016

Sprzeczność goni niekonsekwencję, czyli jaka jest nasza wiara

Kilka dni temu lewackie media z nieukrywaną satysfakcją donosiły, że jak poinformował ks. Kryspin Banko CM, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży MisjonarzyKsiądz Jacek Międlar CM otrzymał we wtorek 19 kwietnia „całkowity zakaz jakichkolwiek wystąpień publicznych oraz organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych”.
Nie jestem sympatykiem ONR-u, ale wiem jakie zdanie na jego temat mają lewicowe media. Nic mi natomiast nie wiadomo ( może się mylę), żeby cokolwiek na temat partii narodowych mówiło Magisterium Kościoła Katolickiego. Co zatem myśleć o tak szybkiej i zdecydowanej decyzji przełożonych w stosunku do niepokornego księdza? Jakiś złośliwiec mógłby powiedzieć, że to chęć "bezinteresownego oczywiście, przypodobania się współczesnemu światu", światu którego sztandarowe zdobycze to: apostazja, herezja, aborcja i eutanazja.  
Nie słuchając podszeptów złośliwców i cyników, należy jednak zadać sobie pytanie dlaczego w innych sytuacjach nie obserwujemy równie zdecydowanych i stanowczych reakcji.

Nie wiem czy jakieś konsekwencje ponieśli winni największego chyba skandalu, czyli profanacji kościoła św. Augustyna, w którego czcigodnych murach zorganizowano "pokaz mody" tu znajdziesz więcej.

Nie słyszałem też żeby ukarano kogokolwiek za organizowanie podczas liturgii tańców i innych temu podobnych, trudno znaleźć właściwe słowo, ale nazwijmy to umownie "atrakcji". W wielu Polskich parafiach prowadzone są Warsztaty Uwielbienia i Ewangelizacji Tańcem zobacz szczegółyA przecież zgodnie z nauczaniem Ojca św. Benedykta XVI: " Także taniec nie jest formą wyrażania liturgii chrześcijańskiej..." czytaj całość

Na Novus Ordo, niemal stałą praktyką jest udzielanie Komunii św. przez tzw. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Jest to  w oczywistej sprzeczności z obowiązującymi przepisami  kanonicznymi mówiącymi że: "...Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie bowiem mógł udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona...", czytaj całość
I co z tego, kto się takimi rzeczami przejmuje, nikt wprost przeciwnie ich liczba systematycznie rośnie.

Gorzką puentą  niech będą inne kwietniowe wydarzenia

W niedzielę 17 kwietnia około 20 godziny po zakończeniu centralnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, będących podobno wielką manifestacją wiary Polaków tak wyglądał wjazd, ulice dojazdowe i targowisko w Płońsku
2 kwietnia przypadała 11 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, papieża który nauczał m.in:

,,wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako ''okropne przestępstwa''"
                                                                                                Jan Paweł II  ,,Evangelium vitae" 

3 kwietnia 2016 roku "Okolice Sejmu, ulica Wiejska i Matejki, były zablokowane. Przybyło kilka tysięcy osób, które nie zgadzają się na wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji. Manifestanci przygotowali transparenty, na przykład "Make love, not PiS" i "Aborcja dla rządu". 

Czy takie są właśnie owoce "wielkiego" pontyfikatu"?