GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

Historia naszego środowiska

Jeśli katolicy nie będą pamiętać o swoich korzeniach, swojej tradycji, swojej przeszłości -                                                                                   - to staną się wyznaniem bez przyszłości...

 Kalendarium

Nasze starania rozpoczęliśmy w lipcu 2007 roku, zgłaszając się do obu płońskich proboszczów z ustną  prośbą o celebrację w Płońsku począwszy od 14 września 2007 roku Mszy Świętej w formie nadzwyczajnej. Prośby nasze w okresie do końca 2009 roku ponawialiśmy kilkakrotnie. Odpowiedzi na każdą z tych próśb zawsze były na "nie", a my sami w każdej z tych sytuacji czuliśmy się jak byśmy byli katolikami drugiej kategorii.

W styczniu 2010 roku ponowiliśmy naszą prośbę. W związku z ciężką chorobą, a w jej konsekwencji śmiercią księdza Mirosława Tabaki, zwróciliśmy się z propozycją odprawienia Mszy w formie nadzwyczajnej w intencji Jego powrotu do zdrowia. Niestety i tym razem odpowiedź była "nie", chociaż wzięliśmy na siebie ciężar organizacyjny i finansowy całego przedsięwzięcia.

Tak oto staliśmy się świadkami rzeczy niewiarygodnej, jeden duchowny odmówił zgody na odprawienie Mszy w intencji zdrowia innego kapłana.

W tym miejscu, oczywistym dla nas się stało, że wszystkie nasze starania musimy mieć udokumentowane i od tego momentu wszystkie nasze prośby składaliśmy pisemnie, korespondencyjnie z potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę. I tak:

14.03.2010 pismo do ks. Kan. Zbigniewa Sajewskiego - brak odpowiedzi

31.05.2010 pismo do JE ks. bp. Piotra Libery w efekcie którego, odbyło się 23.06.11 spotkanie z przedstawicielem ks. biskupa księdzem Piotrem Grzywaczewskim i proboszczem ks. kan. Zbigniewem Sajewskim. Na spotkaniu uzgodnione zostało, że od początku września 2010 roku będą odprawiane 2 Msze w formie nadzwyczajnej w miesiącu.

24.06.2010  wdzięczni za reakcję i pełni nadziei  we wsparcie ze strony księdza biskupa kierujemy pismo ze słowami podziękowania do Jego Ekscelencji.

02.10.2010  w związku z brakiem realizacji uzgodnień jakie zapadły na spotkaniu w dniu 24 czerwca kierujemy pismo do księdza Piotra Grzywaczewskiego jako osoby wskazanej przez ks. biskupa  do rozwiązania sprawy.

Grudzień 2010 roku w odpowiedzi na nasze pismo do ks. Grzywaczewskiego następuje zmiana miejsca celebracji, ale w dalszym ciągu nie jest zrealizowana nasza prośba co do częstotliwości celebracji w miesiącu. Otrzymujemy sygnały, że liczba celebracji Mszy Trydenckiej zostanie zwiększona od września 2011 roku.

Okres od stycznia do lipca 2011 roku to dzięki  pracy ks. Grzegorza Ślesickiego, naszego duszpasterza, to bardzo dynamiczny rozwój naszego środowiska. W odprawianych przez Niego Mszach bierze udział każdorazowo ponad 100 osób. Na organizowane spotkania duszpasterstwa przychodzi po kilkanaście osób.

29.06.2011 podczas osobistego spotkania z ks. biskupem przekazujemy Jego Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia imieninowe od całego środowiska. Dziękujemy za decyzje księdza biskupa na mocy której ks. Grzegorz Ślesicki został duszpasterzem naszego środowiska. Prosimy o wsparcie, w naszych dążeniach do zwiększenia częstotliwości odprawianych Mszy.

31.07.2011 roku ks. Kan.  proboszczowi parafii św. Michała Archanioła w Płońsku  przekazujemy prośbę o celebrację Mszy Trydenckiej w każdą niedzielę i święta I klasy. Do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi

Sierpień 2011 ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu i niedowierzaniu ksiądz Grzegorz Ślesicki zostaje przeniesiony na nową parafię do oddalonego o 100 km Rypina. Ksiądz  proboszcz nie wyraził zgody na przeniesienie  Mszy Św. z 28-go sierpnia na 21-go, tak aby mógł ją jeszcze odprawić i pożegnać się z grupą ksiądz G. Ślesicki. Obowiązki przejął ksiądz J. Mokrzanowski.

5 luty 2012 pisemna informacja skierowana do księdza biskupa o sytuacji płońskiej stałej  grupy wiernych, po odejściu księdza Ślesickiego, oraz kolejna prośba o cotygodniową celebrację Mszy Wszechczasów.

17 kwiecień 2012 odpowiedź na pismo z 5 lutego, bez konkretów i ustosunkowania się do zgłoszonych problemów.

Sierpień 2012 zmiana duszpasterza obowiązki przejął ksiądz Ł. Chruściel

18 styczeń 2013 kolejna prośba skierowana do księdza biskupa o cotygodniową celebrację Tradycyjnej Mszy Św. w Płońsku.

27 styczeń 2013 w związku z wystosowanym pismem, spotkanie kilkudziesięcioosobowej grupy reprezentantów płońskiego środowiska z księdzem  sekretarzem Piotrem Grzywaczewskim.  Aktywnymi obserwatorami spotkania byli przybyli z księdzem Grzywaczewskim reprezentanci  środowisk tradycyjnych z Płocka i Ciechanowa.

4 lutego 2013 zwiększenie "ad experimentum" w okresie od lutego  do czerwca 2013 o jedną w miesiącu,  liczby celebracji Mszy Św. w formie nadzwyczajnej. Druga Msza decyzją księdza biskupa była odprawiana w parafii św. Maksymiliana. Jako celebrans został wyznaczony ksiądz Jarosław Tomaszewski. Kolejne miesiące  potwierdzały jak bardzo osoba księdza, jego zaangażowanie i identyfikacja ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie na liczbę wiernych uczęszczających na Mszę.

15 lutego 2013 ksiądz Piotr Grzywaczewski zostaje pocztą elektroniczną poinformowany w jaki  sposób była w tym czasie celebrowana Tradycyjna Msza Św. w Płońsku w parafii św. Michała. 

9 października 2013 osoby związane z płońskim środowiskiem wiernych tradycji łacińskiej rozumianym jako stała grupa wiernych, o której mowa w motu proprio Summorum Pontificum, wobec braku zadośćuczynienia -  po raz kolejny - prośbie tych wiernych, uznały że ten kierunek starań o coniedzielną, uroczystą Mszę Trydencką w Płońsku, nie rokuje nadziei na pozytywny finał i podjęły decyzję, że dalsze starania na tej płaszczyźnie nie będą prowadzone.
      UPRAGNIONA,  NIECHCIANA MSZA -                                                          - czyli historia płońskiego środowiska. 

Na tej stronie będziemy, przedstawiali historię naszego środowiska. Fakty, zdjęcia, dokumenty, sylwetki tych którzy zrobili dla nas najwięcej, którzy zasługują na pamięć.

Część I  Tadeusz

Tadeusz Chmielewski człowiek,  który jako pierwszy zwrócił się do swojego proboszcza o przywrócenie po ponad 40 letniej przerwie Mszy Wszechczasów w naszym mieście.
Chory, kilkanaście lat  zmagał się z ciężką chorobą. W okresie od 2007 do 2010 roku stał się niekwestionowanym liderem środowiska. Postawę  Tadeusza najlepiej obrazuje list podpisany przez Niego w imieniu środowiska, wysłany na ręce jednego z księży pracowników płockiej kurii. Do końca życia pozostał zaangażowany w najważniejszą sprawę naszego życia. Odpuścił 3 dni przed śmiercią, chciał  zawalczyć o siebie.   Zmarł 23 listopada 2010 roku, kilka dni przed pierwsza Mszą Trydencką  odprawianą, w Płońsku - w jego intencji - przez pełniącego od sierpnia obowiązki duszpasterza środowiska Księdza Grzegorza Ślesickiego. Jak się okaże w przyszłości śmierć Tadeusza będzie  pierwszym z kilku kolejnych dotkliwych ciosów i prób charakteru dla nas jako środowiska. 
kliknij aby powiększyć.
kliknij aby powiększyć

Część II   Ksiądz GrzegorzPierwszy duszpasterz płońskiego środowiska tradycyjnego 08.2010 - 08.2011
kliknij i powiększ


Dopiero z dzisiejszej perspektywy widać jak ważną postacią dla naszego środowiska był nasz pierwszy duszpasterz  Czcigodny Ksiądz Grzegorz Ślesicki. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności i szacunku dla Jego pracy jako duszpasterza - naszego płońskiego środowiska tradycyjnego. O jakości pracy i zaangażowania  Księdza Grzegorza w powierzoną Mu misję, najlepiej niech świadczy zawsze pełen kościół wiernych na odprawianych przez Niego Mszach Trydenckich,

 

 i fakt, że pomimo wszelkich przeciwności z jakimi się spotykamy po Jego odejściu dalej istniejemy, Msza zaś, chociaż utraciła na dzisiaj, (chwilowo) swój uroczysty charakter i  jest odprawiana  w bardzo cichej, ubogiej formie cały czas jest.
Ksiądz Grzegorz to nie tylko wspaniały, niezwykle pobożny i  pracowity kapłan,  i kaznodzieja,  który zawsze podkreślał, że w swojej pracy nie robił nic nadzwyczajnego, a  wykonywał tylko najlepiej jak potrafił powierzoną Mu misję.Jak bardzo będziemy mogli na Niego liczyć przekonaliśmy się bardzo szybko, kiedy w listopadzie 2010 roku umierał Tadzio Chmielewski. Od tego momentu wiedzieliśmy, że zyskaliśmy oddanego i serdecznego przyjaciela.
Nie sposób wyliczyć wszystkiego co zrobił ksiądz Grzegorz dla nas ale najważniejsze sprawy to było zapewnienie bieżącej informacji  o Mszach w parafialnej gazetce
kilknij i powiększ
kliknij i powiększ


w ulotkach roznoszonych podczas kolędy 


 na plakatach które wisiały w różnych miejscach miasta Nie ograniczał się do odprawienia raz w miesiącu Mszy organizował spotkania duszpasterstwa w których uczestniczyło często po kilkanaście osób


zdążył też pozostawić po sobie pamiątkę dla parafii w postaci odnowionego kielicha


                         
W maju 2011 roku Ksiądz Grzegorz odprawił Mszę Św. jako dziękczynienie za"... wszystkie bez wyjątku dzieła i intencje..." Jego Świątobliwości Ojca św. Benedykta XVI. Po Mszy część Jej  uczestników w liczbie 53 osób podpisała list z podziękowaniem i życzeniami dla Papieża, zrobiono zdjęcie grupy i tak skompletowana przesyłka została wysłana do Stolicy Apostolskiej, skąd też otrzymaliśmy korespondencję zwrotną.

KLIKNIJ I POWIĘKSZ
Pod listem do Ojca Świętego podpisało się 53 wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii.


Miał  plany na następne miesiące pracy z nami, pielgrzymka, relikwie, kalendarz tradycyjny, ale nic z tego nie wyszło, nawet nie było nam dane pożegnać się po Mszy Trydenckiej, ktoś się nie zgodził, żeby przełożyć Mszę o tydzień na przedostatnią niedzielę miesiąca. Pożegnaliśmy więc się z księdzem, po ostatniej nowej Mszy którą jak prawie zawsze odprawił po "staremu" z całym odmówionym KanonemDeo gratias!