GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

środa, 9 października 2013

Wsiadamy do autobusu 'Koniec Wyścigu"
Drodzy czytelnicy wszystko wskazuje, że nasze sześcioletnie starania o coniedzielną uroczystą Tradycyjną Mszę Św. skończą się niepowodzeniem. Po tak długim okresie, w którym kierując wielokrotne prośby, wykazywaliśmy wiele dobrej woli, nadziei i cierpliwości, nie mamy w Płońsku ani cotygodniowej, ani uroczystej Mszy Trydenckiej (nic też nie wskazuje, aby w najbliższym czasie coś w tej kwestii miało się zmienić). Zgodne to jest z przewidywaniami wielu życzliwych nam osób, które od dawna powtarzały, że gdybyśmy mieli otrzymać ów skarb, to byśmy już go dawno otrzymali. Wystarczyłoby jedno „prosimy”, jak sugerował Ojciec Święty Benedykt XVI w art.5 motu proprio Summorum  Pontificum.

Tradycyjna Msza Święta jest dobrem samym w sobie, nikt chyba temu nie zaprzeczy.  Niezrozumiałą i niewytłumaczalną  rzeczą, jest więc już sama konieczność proszenia o zgodę na: Jej odprawianie, na Jej uroczystą oprawę, na możliwość coniedzielnego w Niej uczestnictwa. Proszenie, o pozwolenie na czynienie dobra jakim na pewno jest odprawianie liturgii, która przez dwa tysiące lat chrześcijaństwa uświęciła setki świętych. Czy zna ktoś jeszcze jeden podobny przypadek, kiedy trzeba prosić o zgodę na dobry uczynek?

Czasem najbardziej rzetelną recenzją i najlepszym komentarzem do wydarzeń jest po prostu ich wierne zrelacjonowanie. Oddanie z kronikarską dokładnością, niemal minuta po minucie, tego co się wydarzyło. Bez głębszego wnikania w przyczyny, bez podsumowań, bez wyciągania wniosków, suche fakty do analizy dla czytelnika. Dlatego też w najbliższych tygodniach, pod tym kątem uzupełniona i uporządkowana zostanie historia naszej grupy, naszych starań.

Nie widząc sensu naszych dalszych starań, kończymy ten ich kierunek. Uprzedzamy, że nie będziemy odpowiadać na żadną korespondencję, kierowaną na nasze adresy. Zmianie ulega też większość telefonów, a osoby które zostały z nowymi zapoznane prosimy zachowanie tej informacji wyłącznie dla siebie.

Za wszystkie dobro jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia  na "Starej Mszy"