GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

poniedziałek, 3 października 2016

"Lud nierozumny dąży ku swej zgubie"(Oz 4, 14), czyli a co potem???

Wszystkim, którzy w ostatnich dniach publicznie głosili poglądy sprzeczne z nauczaniem kościoła, niezależnie od sankcji jakie wynikają z przepisów prawa kanonicznego:

Kan. 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.

chciałbym zadać jedno pytanie, a co będzie potem???

..."A potem, mój panie, umrzesz, a po śmierci staniesz przed Panem Bogiem i będziesz osądzony. A jeżeli nie zaniechasz życia, jakie teraz prowadzisz, będziesz potępiony, będziesz gorzał w piekle na wieki. Oto co będzie potem"... historia pewnego podporucznika czytaj całość!!!

Tak oto w ojczyźnie Jana Pawła II, w październiku miesiącu Różańca i Najświętszej Panienki, w polskich teatrach bluźnierstwa na ulicach polskich miast lewacka hucpa i satanistyczne wybryki wołające o pomstę do nieba. Czy takie owoce zrodziło pokolenie JPII? Czy Polska zamiast kroczyć drogą wiary i zasad określonych przez Sobór Trydencki , którym wiernymi pozostawało kilka pokoleń naszych ojców i matek, dziś zmierza na dno jak Titanik, jak cała łacińska cywilizacja?

I jeszcze co o aborcji mówi Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1398 - Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.

I czarny protest w memach za Pch24.pl tu całość: