GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

sobota, 15 listopada 2014

Exkomunika „lefebrystów”… na razie lokalna

Aktualizacja: 2014-11-11 9:04 am 
Rządy papieża „miłosierdzia i wybaczenia” trwają…
Biskup Marcello Semeraro z Albano, włochy – sekretarz Papieskiej Rady d/s Reform (Rady Dziewięciu Kardynałów), a więc mający bardzo bliskie kontakty z papieżem Franciszkiem – oficjalnie i uroczyście ogłosił, iżosoby biorące udział we mszach Bractwa Św. Piusa X i otrzymujące tam sakramenty ryzykują automatyczną ekskomunikę i znalezienie się „poza Kościołem”.
Bp. Marcello Semeraro
Uważa on bowiem, iż FSSPX nie należy do Kościoła Katolickiego.
Biskup Semeraro postraszył również dzieci takich osób, iż będą musiały one przejść „specjalną ścieżkę pokuty” (sic!).
Tak skandaliczna i odrażająca decyzja nie mogła być powzięta bez zgody papieża.
Albano jest jedną z podmiejskich diecezji we rzymskiej prowincji. Podobnie jak wiele innych włoskich diecezji, jest raczej niewielka – 661 km2 – i obejmuje siedem miasteczek. Ekskomunika bp-a Semeraro ma moc prawną jedynie w jej obrębie i nie dotyczy innych diecezji.
Z tego wynika logiczny wniosek, iż o ile ekskomunice podlega osoba chodząca na Msze Bractwa w Albano i otrzymująca tam sakramenty, o tyle jeśli pojedzie do sąsiedniej diecezji będącej w gestii innego biskupa, ekskomunika jej nie grozi. Jest to totalny absurd, dowodzący jak nisko upadła kultura stosowania prawa kanonicznego po II Soborze Watykańskim i w jakim chaosie znajdują się ziemskie struktury Kościoła.
 
Biskup Semeraro udaje, że  nie wie, iż Bractwo zostało założone za zgodą biskupa Fryburga (Szwajcaria) 1 listopada 1970 roku, co zostało zatwierdzone  przez Rzym dekretem wydanym przez kardynała Wrighta, prefekt Kongregacji ds Duchowieństwa dnia 18 lutego 1971 r.
Sam dom Bractwa w Albano został kanonicznie powołany dekretem poprzednika biskupa Semeraro, bp-a Raffaele Macario dnia 22 lutego 1974 (protokół nr 140/74).
18 stycznia 2003, Watykan za pośrednictwem komisji Ecclesia Dei, potwierdził, iż Msze Bractwa Św. Piusa X są ważne i że nie uważa biskupów Bractwa za stojących „poza Kościołem”.
Tenże sam biskup Semeraro, grożący klątwami prawowiernym katolikom, potrafi być bardzo ekumeniczny wobec heretyków. W roku 2009 przekazał katolicki kościół San Francesco w Genzano heretykom. 28 stycznia br brał udział w zorganizowanym przez siebie ekumenicznym nabożeństwie wspólnie z pastorem luterańskim. Na listopad 2014 roku przewidziano aż trzy podobne, ekumaniackie imprezy pod sztandarami indyferentyzmu religijnego.
A w dniach 26-28 marca 2014 w jego diecezji bez przeszkód zorganizowano Forum Homoseksualnych Chrześcijan w siedzibie Braci Somaschi!
Zastanawiam się, jak kulturalnie a dobitnie nazwać posiadacza facjaty umieszczonej na zdjęciu powyżej, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Za http://rorate-caeli.blogspot.com i in.
Opr. gajowy Marucha
"Serwis Informacyjny BIBUŁA"