GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

sobota, 2 lutego 2013

Część II Ksiądz Grzegorz


Zdjęcia, dokumenty, listy...

Pierwszy duszpasterz płońskiego środowiska tradycyjnego 08.2010 - 08.2011
kliknij i powiększ


Dopiero z dzisiejszej perspektywy widać jak ważną postacią dla naszego środowiska był nasz pierwszy duszpasterz  Czcigodny Ksiądz Grzegorz Ślesicki. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności i szacunku dla Jego pracy jako duszpasterza - naszego płońskiego środowiska tradycyjnego. O jakości pracy i zaangażowania  Księdza Grzegorza w powierzoną Mu misję, najlepiej niech świadczy zawsze pełen kościół wiernych na odprawianych przez Niego Mszach Trydenckich,
 

 i fakt, że pomimo wszelkich przeciwności z jakimi się spotykamy po Jego odejściu dalej istniejemy, Msza zaś, chociaż utraciła na dzisiaj, (chwilowo) swój uroczysty charakter i  jest odprawiana  w bardzo cichej, ubogiej formie cały czas jest.
Ksiądz Grzegorz to nie tylko wspaniały, niezwykle pobożny i  pracowity kapłan,  i kaznodzieja,  który zawsze podkreślał, że w swojej pracy nie robił nic nadzwyczajnego, a  wykonywał tylko najlepiej jak potrafił powierzoną Mu misję.Jak bardzo będziemy mogli na Niego liczyć przekonaliśmy się bardzo szybko, kiedy w listopadzie 2010 roku umierał Tadzio Chmielewski. Od tego momentu wiedzieliśmy, że zyskaliśmy oddanego i serdecznego przyjaciela.
Nie sposób wyliczyć wszystkiego co zrobił ksiądz Grzegorz dla nas ale najważniejsze sprawy to było zapewnienie bieżącej informacji  o Mszach w parafialnej gazetce
kilknij i powiększ
kliknij i powiększ


w ulotkach roznoszonych podczas kolędy 


 na plakatach które wisiały w różnych miejscach miasta Nie ograniczał się do odprawienia raz w miesiącu Mszy organizował spotkania duszpasterstwa w których uczestniczyło często po kilkanaście osób


zdążył też pozostawić po sobie pamiątkę dla parafii w postaci odnowionego kielicha


                         
W maju 2011 roku Ksiądz Grzegorz odprawił Mszę Św. jako dziękczynienie za"... wszystkie bez wyjątku dzieła i intencje..." Jego Świątobliwości Ojca św. Benedykta XVI. Po Mszy część Jej  uczestników w liczbie 53 osób podpisała list z podziękowaniem i życzeniami dla Papieża, zrobiono zdjęcie grupy i tak skompletowana przesyłka została wysłana do Stolicy Apostolskiej, skąd też otrzymaliśmy korespondencję zwrotną.

KLIKNIJ I POWIĘKSZ
Pod listem do Ojca Świętego podpisało się 53 wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii.


Miał  plany na następne miesiące pracy z nami, pielgrzymka, relikwie, kalendarz tradycyjny, ale nic z tego nie wyszło, nawet nie było nam dane pożegnać się po Mszy Trydenckiej, ktoś się nie zgodził, żeby przełożyć Mszę o tydzień na przedostatnią niedzielę miesiąca. Pożegnaliśmy więc się z księdzem, po ostatniej nowej Mszy którą jak prawie zawsze odprawił po "staremu" z całym odmówionym KanonemDeo gratias!