GRUPPO STABILE DI FEDELI PER L'APPLICAZIONE DEL MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM NELLA CITA DI PLONSK - POLONIA / GRUPA STAŁA Z PŁOŃSKA, Polska, Diecezja płocka, Dekanat płoński, Parafia św. Michała Archanioła, 09-130 Baboszewo >>> Post box. 14. / e-mail: ppolbxvi [znak] gmail.com

piątek, 25 stycznia 2013

Abp Raymond Burke: Msza Trydencka bez ministrantek i świeckich szafarzy

Aktualizacja: 2010-08-13 11:21 am

Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej abp Raymond Burke w swojej przedmowie do kanonicznego studium motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum autorstwa ks. Gero P. Weishaupta napisał m. in., że zarówno ministrantki, jak i świeccy nadzwyczajni szafarze komunii św. nie mogą pełnić posługi podczas mszy w klasycznym rycie rzymskim, gdyż jest to sprzeczne z zasadą integralności mszału bł. Jana XXIII z 1962 r.
Zdaniem zwierzchnika kościelnego sądownictwa powinna zostać zachowana podstawowa zasada, że przy celebrowaniu mszy i innych obrzędów według ksiąg sprzed posoborowej reformy liturgii należy generalnie  zachowywać przepisy dyscyplinarne dotyczące tych obrzędów obowiązujące przed reformą. Późniejsze normy powinny być zachowywane  tylko o tyle, o ile ich odrzucenie zagrażałoby bezpośrednio dobru dusz. Najlepszym przykładem takiej normy są złagodzone przepisy dotyczące postu eucharystycznego. Byłoby ze szkodą dla duszy wiernego, gdyby nie przystąpił do komunii tylko dlatego, że nie zachował trzygodzinnego postu eucharystycznego, obowiązującego w 1962 r.
Za: Christianista.pl (" Abp Raymond Burke: msza trydencka bez ministrantek i świekich szafarzy")
"Serwis Informacyjny BIBUŁA"